Woningcorporatie Stek

Woningcorporatie Stek is een corporatie die zich ten volle inzet voor fijne, betaalbare woningen in de Duin- en Bollenstreek. Hun motto: Stek, je huis, je thuis. Met meer dan 11.000 wooneenheden in de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen, zijn ze een belangrijke partner in de warmtetransitie:

“Stek heeft als vastgoedeigenaar met veel woningen in de gemeente de mogelijkheid om een rol te spelen in de start van de transitie, om de betaalbaarheid van onze woningen voor de huurders te borgen. Ook kan zij aansluiten bij bijvoorbeeld warmtenetten als deze onder de juiste omstandigheden worden aangeboden.”