Bijlage: Verdieping en achtergrond

In dit verdiepende hoofdstuk gaan we verder in op de beschikbare duurzame warmtebronnen en technieken (Hoe werken de oplossingen?). Ook lichten we onderdelen van de methodiek achter de transitievisie warmte van Lisse toe (zie het gebruikte platform SETuP). Ten slotte geven we een toelichting op het participatietraject.