Wat kan ik nu al doen?

We willen dat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne, leefbare plek blijft. Daarom stapt heel Nederland vóór 2050 over op duurzame energie en warmte. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk, en iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties, de gemeente, provincie en de rijksoverheid. Samen maken we het verschil.

Voor een woning geldt: Het vervangen van de CV-ketel door een duurzame warmteoplossing is pas de laatste stap. Tot die tijd kunnen inwoners verbetermaatregelen nemen waar ze geen spijt van krijgt. Hiermee bedoelen wij maatregelen die altijd bijdragen aan het gewenste eindbeeld: duurzaam verwarmde gebouwen.

Dat iedereen een bijdrage moet leveren aan onze gezamenlijke toekomst, betekent niet dat inwoners er alleen voor staan; de gemeente, provincie en de rijksoverheid kunnen inwoners helpen met betrouwbare, onafhankelijke informatie. Ook kunnen overheden inwoners helpen om duurzame investeringen in hun huis te doen. Bijvoorbeeld met subsidieregelingen.