Hoe we er nu voor staan

De gemeente Lisse is al langer bezig met de energietransitie. Veel mensen hebben al besparingsmaatregelen genomen en bij nieuwbouw wordt geen aardgas meer gebruikt. Tussen 2014 en 2019 is 8,3% van het 15% besparingsdoel in de gebouwde omgeving behaald[1].

Maar we zijn er nog niet. Er zijn ruim 7.300 huizen en appartementencomplexen en bijna 1.500 andere gebouwen in Lisse die in dertig jaar aardgasvrij moeten worden gemaakt.

Op dit moment is een kwart van de gebouwen in onze gemeente goed geïsoleerd (label B of beter). Driekwart van de gebouwen heeft energielabel B nog niet bereikt. Dit zijn vooral gebouwen van voor 1993. We zien echter ook, dat 786 adressen[2] energielabel A of B bereikt hebben, waarvan we dat niet zouden verwachten op basis van het bouwjaar. Dat betekent dat minstens 9% van de eigenaren al maatregelen heeft genomen en een goed geïsoleerd gebouw heeft (energielabel A of B)[3].

Op dit moment heeft ongeveer driekwart van de adressen energielabel C of lager. Daar is dus winst te behalen. In het hoofdstuk ‘Verdieping en achtergrond’ hebben we een bijlage opgenomen, waarin verder ingegaan wordt hoeveel energiebesparing er behaald kan worden met isolatiemaatregelen. Een deel van deze woningen zijn in het bezit van woningcorporatie Stek. Zij hebben de ambitie dat nu al alle woningen (op enkele uitzonderingen na) minimaal tot label B geïsoleerd worden. Zo houden ze de energierekening betaalbaar voor de huurders (ook met eventueel stijgende gasprijzen).

Verdeling van de gebouwen in Lisse in 2019
Energielabels van de adressen in Lisse in 2019
Bouwjaren van de gebouwen in Lisse in 2019
  • 1 2014 had een koudere winter dan 2019. Hiervoor gecorrigeerd zou de besparing in 2019 hoger uitvallen.
  • 2 Het gaat om minder gebouwen, omdat in één gebouw soms meerdere adressen kunnen zitten.
  • 3 Hierin is niet meegenomen dat er ook gebouweigenaren zijn die geen nieuw energielabel hebben aangevraagd nadat ze hun woning verbeterd hebben. Er zijn dus meer mensen die besparingsmaatregelen hebben genomen dan dit percentage doet vermoeden.