Kansen, oplossingen en aanbevelingen

Inwoners kijken naar de gemeente voor richting en leiding in de warmtetransitie. Vrijwel alle inwoners geven aan dat zij ‘afwachten welke kant het opgaat’ voor hun wijk. Zij zijn dus van plan pas maatregelen te nemen als het beleid van de gemeente duidelijker is. In de meedenksessie op 21 april werd bijvoorbeeld een routekaart voorgesteld waarin per wijk duidelijk beschreven staat wat er gaat gebeuren, en welke keuzes en kosten daarbij horen voor de inwoners. Voorspelbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt, zodat mensen verbouwplannen op lange termijn voor hun woningen kunnen maken.

Er zijn daarnaast inwoners die ook plaatselijk een leidende rol van de gemeente wenselijk vinden, Bijvoorbeeld door inwoners te ondersteunen bij collectieve isolatie en collectieve warmte-oplossingen in de wijk. In de meedenksessie werd bijvoorbeeld voorgesteld dat de gemeente mensen met soortgelijke woningen kan helpen om een gezamenlijk isolatieplan op te stellen.

Daarbij is er een duidelijke wens uit de samenleving om ondersteund te worden met onafhankelijk, betrouwbaar advies en informatie. Inwoners hopen dat de gemeente antwoord kan geven op vragen over hun eigen situatie (zie hierboven onder ‘zorgen, twijfels en vragen’). Behalve antwoorden op vragen, vinden inwoners ook dat de gemeente een belangrijke taak heeft om de warmte- en energietransitie bekend te maken bij alle inwoners. Tijdens de meedenksessie werd bijvoorbeeld geconcludeerd dat veel mensen (in de buurt) nog niet beseffen dat zij iets moeten gaan doen.

Veel inwoners wijzen ook naar ondersteuning bij de financiering van de warmtetransitie. Veel inwoners vinden het belangrijk dat de lasten eerlijk worden verdeeld. Kansen die tijdens de meedenksessie worden genoemd zijn bijvoorbeeld het geven van (jaarlijks terugkerende) subsidies voor isolatie. Ook mogelijke Rijksmaatregelen zoals het afschaffen van btw op isolatiemateriaal wordt genoemd. Centraal moet staan dat goed gedrag beloond wordt. Inwoners zien ook hier kansen om bepaalde maatregelen collectief te nemen, omdat die dan goedkoper kunnen zijn.

Een belangrijke aanbeveling uit de samenleving is ook om de verduurzaming en warmtetransitie te koppelen aan natuurlijke momenten. Zorg ervoor dat inwoners niet ‘gedwongen’ hoeven te verduurzamen: Zorg ervoor dat dat gebeurt op momenten dat mensen hun huis toch al gaan verbouwen.

Ten slotte zien inwoners kansen om onderling tips en ervaringen uit te wisselen. Het is fijn om van buurtbewoners te horen hoe dat nou bevalt, zo’n warmtepomp. Of hoe anderen de isolatie van hun huis hebben aangepakt. De gemeente kan dat faciliteren.