Spoor 2 – Nader onderzoek warmtenetten

Doelstelling: In 2025 inzichtelijk hebben hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Lisse. Het gaat hier om (delen van) de bebouwde kom van Lisse.

Uiterlijk 2025 willen we per gebied weten welke warmteoplossing (collectief of individueel) het meest logisch en ook echt uitvoerbaar is. In de bebouwde kom van Lisse zijn namelijk kansen voor de ontwikkeling van een warmtenet. We onderzoeken hierbij ook de ruimtelijke gevolgen voor de ondergrond en bovengrond. De gemeente richt zich vooral op de kansen voor geothermie (aardwarmte) als substantiële bron voor dit warmtenet. Komende jaren moet duidelijk worden of er geothermie gewonnen kan worden in de regio. Zo ja, dan moet worden gekeken of die warmte op een verantwoorde manier en tegen een betaalbare prijs gebruikt kan worden in Lisse.

Als er een haalbare oplossing is voor een wijk, bespreken we met de inwoners van deze wijk(en) hoe wenselijk zij deze oplossing vinden. Belangrijk is dat duidelijk wordt welke warmteoplossing uiteindelijk beschikbaar komt. Zo heeft iedereen ruim de tijd om zich hierop voor te bereiden en tot het juiste minimale niveau isolatiemaatregelen te treffen.