Toelichting op het participatietraject

Het doel van het participatietraject is om in kaart te brengen welke sentimenten en ideeën er leven in de gemeente Lisse over duurzame energie en warmte. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met inwoners, stakeholders en andere betrokkenen uit Lisse.

Daarnaast hebben we informatie opgehaald in drie enquêtes, waarvan twee in samenwerking met de RES-regio Holland Rijnland. En organiseerden we een online meedenksessie op 21 april.