Bepalen met/in welke wijken we starten

We bepalen voor 2025 met welke gebied(en) we starten met het maken van een wijkuitvoeringsplan[1], met als uiteindelijk doel dit gebied binnen 10 jaar aardgasvrij te maken. Bij de start van een wijk zorgt de gemeente ervoor dat de betrokken partijen en inwoners kunnen participeren (deelnemen) bij het maken van de plannen voor een wijk, buurt of straat. Doel is dat voldoende betrokkenen het eens zijn met de aanpak en maatregelen die genomen worden.

  • 1 Na de transitievisie warmte worden de plannen voor het duurzame energiesysteem verder uitgewerkt. Dit noemt men (wijk)uitvoeringsplannen. Voor een gebied waar kansen zijn om te staren met de warmtetransitie wordt samen met inwoners en andere partijen een uitvoeringsplan opgesteld hoe en wanneer overgestapt wordt op een duurzaam alternatief voor aardgas.