Drinkwaterbedrijf Dunea

Als drinkwaterbedrijf heeft Dunea een groot belang in de ondergrond. Dunea is verantwoordelijk voorde productie, transport-, distributie- en aansluitleidingen van ons drinkwater. Verzwaring van elektriciteitsnetten en plaatsing van warmtenetten betekenen meer drukte en meer activiteiten in de ondergrond.

Niet overal zal voldoende ruimte zijn voor netuitbreidingen of aanvullende ondergrondse infrastructuur. Zeker warmtenetten nemen veel ruimte in beslag. Uitdagingen zijn ruimte-schaarste, vroegtijdige aanpassing of vervanging van bestaande infrastructuur en een toename van de watertemperatuur in het leidingnet. De laatste kan risico’s veroorzaken voor de drinkwaterkwaliteit – en dus de volksgezondheid. Alleen in samenwerking met andere partijen – netbeheerders, overheden en private partijen - kunnen de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd om zowel de energietransitie tot een succes te maken als betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren.”