Onze ambitie

De komende jaren willen we in onze gemeente veel energie besparen. Onze ambitie:

  • In 2025: 12% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

  • In 2030: 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

Hoe ambitieus is 15% energiebesparing?

15% energiebesparing in 2030 is een grote uitdaging. Hiervoor moet flink geïsoleerd en energie bespaard worden. Onze ambitie gaat over de totale besparing op het energiegebruik in de gebouwde omgeving[1]. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan bij de doelstelling vanuit de RES Holland-Rijnland.

De energievraag neemt echter ook nog eens toe door de bouw van nieuwe woningen. Omdat we ervan kunnen uitgaan dat deze woningen in grote mate zelfvoorzienend zullen zijn, zal de bijdrage van nieuwbouw aan de totale energievraag echter beperkt zijn. Daarom rekenen we de extra energievraag van de nieuwbouw niet mee in onze besparingsambitie.

Het energiegebruik moet teruggebracht worden door onze gebouwen te isoleren, zuiniger technologie/installaties te gebruiken (zoals warmtepompen of hybride warmtepompen) en elektriciteit te besparen (door zuinige apparatuur en door ons gedrag te veranderen). Tot 2030 kan 15 % energie bespaard worden door bijvoorbeeld 20% van alle gebouwen te isoleren én te voorzien van hybride warmtepompen[2]. In de Lokale Energie Strategie wordt dit verder toegelicht.

  • 1 Hierbij richten we ons op het energiegebruik van alle gebouwen in Lisse, zoals woningen, kantoren en winkels. Energiegebruik voor industrie, landbouw en mobiliteit valt hierbuiten.
  • 2 Uitgaande van gemiddeld 15% besparing op de warmtevraag per gebouw bij isolatiemaatregelen. Daarnaast is uitgegaan van 5% besparing op de elektriciteitsvraag voor woningen en 15% voor niet-woningen. In de Lokale Energie Strategie gaan we hier dieper op in en lichten we toe hoe dit voorbeeld is bepaald.