De opgave

We hebben als gemeente Lisse de opgave om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2050 moeten dus ook alle huizen zonder aardgas of andere fossiele brandstoffen verwarmd worden.

Het aardgas wordt niet zomaar afgesloten. In Lisse willen we op korte termijn nog geen wijken aardgasvrij maken. We bereiden ons eerst goed voor en doen verdiepend onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden. Zo voorkomen wij dat er te snel keuzes gemaakt worden. Keuzes waar we later misschien spijt van krijgen. We beginnen nu wel met de voorbereidingen. Daarom heeft de gemeente een flinke ambitie voor energiebesparing.