Voortgang monitoren

Het is belangrijk dat de gemeente de voortgang en het effect van de maatregelen kan volgen. Daarom willen we de voortgang jaarlijks meten. Dit doen we door de genomen maatregelen en de energiebesparing bij te houden. Zo zien we of we op koers blijven en onze maatregelen voldoende effect hebben.