Het landelijk gebied

Het landelijk gebied is alles buiten de bebouwde kom van Lisse. Het aantal gebouwen en de bebouwingsdichtheid is hier veel lager dan in de bebouwde kom. Daardoor is het erg duur om hier warmtenetten aan te leggen. We gaan er dan ook vanuit dat in het landelijk gebied geen warmtenetwerk komt.

Dat betekent dat hier individuele oplossingen per gebouw nodig zijn. In het landelijk gebied zijn twee oplossingsrichtingen denkbaar.

Oplossing 1: Volledig elektrisch verwarmen (warmtepompen)

In Lisse zijn zowel warmtepompen op buitenlucht (luchtwarmtepompen) als bodemwarmte (bodemwarmtepompen) mogelijk. Warmtepompen kunnen alleen gebruikt worden als de gebouwen flink geïsoleerd zijn. Woningen moeten dan ten minste schillabel B hebben. Als veel gebouweigenaren overstappen op volledig elektrisch verwarmen met warmtepompen is verzwaring aan het elektriciteitsnetwerk nodig.

Oplossing 2: Hybride warmtepompen

Hybride warmtepompen zijn ook mogelijk. Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die op elektriciteit werkt in combinatie met een CV-ketel op gas. Er is dan minder isolatie nodig dan bij volledig elektrische verwarming met alleen warmtepompen. Ook wordt er minder elektriciteit verbruikt. Kosten voor isolatie van de woning zijn dan minder. Daarnaast is bij hybride warmtepompen minder snel een uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk (netverzwaring) nodig.

Het energiegebruik wordt dan al voor een deel verduurzaamd, maar er is voorlopig nog steeds aardgas nodig. Op locaties waar we het gasnet in de toekomst niet zullen behouden, is een hybride warmtepomp daarmee een tijdelijke oplossing. Toch kunnen mensen wel een hybride warmtepomp aanschaffen. Een hybride warmtepomp gaat tien tot vijftien jaar mee. De verwachting is dat het gasnet de komende vijftien jaar overal nog beschikbaar blijft; mensen kunnen op dit moment dus een hybride warmtepomp aanschaffen zonder dat zij hier spijt van krijgen.

We weten niet of we ons gasnet na 2050 (voor een deel) zullen houden. Dit heeft te maken met de vraag of, en zo ja hoeveel hernieuwbare gassen er dan beschikbaar zullen zijn (zoals groen gas of waterstof). Op dit moment gaan we er van uit dat áls deze hernieuwbare gassen er uiteindelijk komen, dat maar in beperkte hoeveelheden zal zijn. Niet iedereen kan hier dan gebruik van maken. Dat betekent dat we er zuinig mee om moeten gaan en ze alleen moeten gebruiken in combinatie met hybride warmtepompen en goede isolatie.

Uiteindelijk moet iedere gebouweigenaar zelf een keuze maken hoe hij of zij zijn woning verwarmt. Maar dit kan alleen binnen de mogelijkheden die de infrastructuur geeft (de mogelijkheden binnen het elektriciteitsnet, gasnet en eventuele warmtenet).