Voorwoord

Kijk hier het introductiefilmpje en ga daarna direct naar de samenvatting via de knop 'samenvatting' of begin met lezen van de gehele transitievisie warmte via de knop 'inleiding'.

Samenvatting

Net als alle gemeenten in Nederland staan we in Lisse voor de opgave om in 2050 klimaatneutraal1 te zijn. Om dat doel te halen, moeten in 2050 alle gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd. Nu gebruiken we hiervoor nog aardgas.

De warmteoplossingen

Uiteindelijk moet iedere gebouweigenaar zelf een keuze maken hoe hij of zij zijn woning of gebouw verwarmt. Maar dit kan alleen binnen de mogelijkheden die de infrastructuur geeft.

De route naar 2050

Als gemeente dragen we bij aan de gezamenlijke opgave om de CO2-uitstoot te verlagen. We willen minder energie gebruiken en ervoor zorgen dat in 2050 alle gebouwen op een duurzame manier worden verwarmd.

Inleiding

Voor u ligt de Transitievisie Warmte van de gemeente Lisse. In de periode van nu tot en met 2050 gaan we in Lisse over van verwarmen met aardgas op verwarmen met duurzame warmtebronnen. Deze verandering wordt ook wel de ‘warmtetransitie’ genoemd.

Waarom we van het aardgas af willen

Het klimaat verandert1; het wordt steeds warmer op de aarde. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen – zoals CO2 – in de lucht komen.

Wat is een Transitievisie Warmte?

Om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot steeds lager wordt, is een aanpak nodig op alle niveaus. Dus zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Hoe hangt het samen met andere processen

De energietransitie is een grote opdracht en daarom doen we dit natuurlijk niet alleen. We sluiten ons aan bij de landelijke ontwikkelingen.

De Regionale Energiestrategie (RES)

In het landelijke Klimaatakkoord is bepaald dat iedere energieregio een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Elke regio geeft in de RES aan hoe zij meehelpt om de doelen uit het Klimaatakkoord te bereiken.

De Lokale Energiestrategie (LES)

De gemeente Lisse werkt mee aan het bereiken van de landelijke en regionale doelen voor het besparen en duurzaam opwekken van energie. Hoe de gemeente die doelen kan bereiken, komt in de Lokale Energiestrategie (LES) te staan.

Toon meer resultaten