De Lokale Energiestrategie (LES)

De gemeente Lisse werkt mee aan het bereiken van de landelijke en regionale doelen voor het besparen en duurzaam opwekken van energie. Hoe de gemeente die doelen kan bereiken, komt in de Lokale Energiestrategie (LES) te staan.

De LES gaat over de inzet van alle duurzame bronnen en het verlagen van de vraag naar alle energie (door besparing). De LES gaat dus niet alleen over warmte, maar ook over elektriciteit en mobiliteit. Zo weten we wat onze opgave voor duurzame opwekking en energiebesparing is en hoe we die kunnen bereiken. In de LES stellen we doelen voor de middellange termijn (tot 2030) en voor de lange termijn (2030-2050) vast. Er komt een ‘routekaart’, waarin staat hoe de doelen behaald kunnen worden. We laten zien welke instrumenten, technieken, projecten en activiteiten nodig zijn. Ook geeft de gemeente aan welke rol zij wil en wat aan de markt overgelaten wordt.