Online meedenksessie

Op 21 april heeft de gemeente Lisse een online meedenksessie georganiseerd over de warmtetransitie. Tijdens deze avond stond centraal wat men belangrijk vindt in de warmtetransitie in het algemeen en wat mensen zelf willen en kunnen doen aan hun eigen huis. Daarnaast hoe inwoners aankijken tegen het tempo van de transitie en hoe zij zelf betrokken willen zijn de komende jaren.

Plenair sprak de dagvoorzitter met wethouder Jeffrey van Haaster over warmtetransitie. Aansluitend gaf een expert van Royal HaskoningDHV een presentatie waarin hij de oplossingsrichtingen en de WAT-kaart toelicht. Daarnaast zoomde hij in op de strategie en ambitie van de gemeente.

Daarna ging de groep uit elkaar in drie kleinere groepjes van elk ongeveer 10 inwoners om het gesprek te voeren over de wat zij belangrijk vinden en wat zij doen en nodig hebben als het gaat om maatregelen in en om hun eigen huis. Daarnaast hoe zij tegen het tempo van de transitie aankijken, en hoe zij betrokken willen zijn de komende jaren.

Om zoveel mogelijk verschillende perspectieven op te halen, heeft de gemeente veel aandacht besteed aan communicatie, zodat zoveel mogelijk mensen zich zouden aanmelden. Behalve een campagne op sociale media, stonden er enkele weken a-nul-borden langs de wegen. Ook is met de huis-aan-huiskrant een uitnodigingskaartje meegestuurd, en er hebben verschillende berichten in de lokale krant gestaan. Bovendien werd er bericht op de website van de gemeente. Mensen konden zich tegelijkertijd met de meedenksessie over de warmtetransitie, ook aanmelden voor een informerend webinar over de energietransitie op 6 april, en voor een meedenksessie in het kader van de Lokale Energiestrategie op 11 mei.

In totaal meldden zich 138 mensen aan voor de meedenksessie. Uiteindelijk namen 31 inwoners deel aan de sessie. Download hier een uitgebreide analyse van de opbrengst van de meedenksessie.