Enquêtes

In de periode tussen oktober 2020 en januari 2021 is in een drietal enquêtes uitgezet.

  1. Enquête over houding en gedrag t.o.v. de energietransitie, en de informatiebehoefte van inwoners. Looptijd: 11 november tot 7 december 2020. In samenwerking met RES-regio Holland Rijnland. In de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is deze enquête door onderzoeksbureau Direct Research ook voorgelegd aan een inwonerpanel. In Lisse waren er 375 respondenten.

  2. Verdiepende enquête over de ruimtelijke voorwaarden bij plaatsing windturbines en zonnevelden. Looptijd: 15 december 2020 tot 10 januari 2021 In samenwerking met RES-regio Holland-Rijnland. In Lisse waren er 123 respondenten.

  3. Jongerenpanel over houding en gedrag t.o.v. de energietransitie, en de informatiebehoefte. Looptijd: 25 november tot 5 december 2020. Uitgezet door HLTsamen. In Lisse waren er geen respondenten.