Zorgen, twijfels en vragen

Inwoners maken zich het meest zorgen over de betaalbaarheid van de transitie; zowel voor zichzelf, als voor dorpsgenoten en de samenleving als geheel. Tijdens de meedenksessie kwam in alle groepjes naar voren dat inwoners die hun huis al extra geïsoleerd hebben, bezorgd zijn of mensen die het minder breed hebben dat wel kunnen betalen. Deze zorgen zijn er ook over de individuele oplossingsrichtingen zoals de (hybride) warmtepomp: niet iedereen heeft daar de middelen voor (over). Veel mensen geven daarbij aan op te zien tegen de kosten van (extra) isolatie. Bovendien zijn er zorgen over wie de kosten moet dragen. Een collectieve oplossing leidt tot collectieve investeringen, terwijl individuele oplossingen leiden tot individuele investeringen. Sommige mensen zijn bang dat de individuele kosten voor de individuele huizenbezitter hoger uitvallen, omdat zij ook meebetalen aan de collectieve oplossingen.

In praktisch opzicht hebben inwoners zorgen over het isoleren van oude huizen, die bijvoorbeeld geen spouwmuur hebben. Dat is duur, en maar tot op zekere hoogte mogelijk. Ook maken inwoners zich zorgen over het geluid van warmtepompen. Daarbij benadrukken inwoners dat het comfort in huis in elk geval niet mag dalen.

Bijna alle inwoners hebben vragen over hun eigen situatie: ‘Waar moet ik beginnen? Tot welk niveau moet (en kan) ik mijn huis isoleren? Wat zijn de kosten? Hoe weet ik welke aannemers/installateurs betrouwbaar zijn? Waar krijg ik onafhankelijk advies? Welke oplossingsrichting is het meest waarschijnlijk voor mijn huis? Wanneer weet ik waar ik aan toe ben? Wat moet ik doen als ik nu mijn cv-ketel moet vervangen? Wat kan ik nog doen als ik alles al geïsoleerd heb?’

Daarnaast betwijfelen mensen of de urgentie van de energie- en warmtetransitie wel voldoende leeft in de samenleving, en de politiek: ‘Er is geen tijd te verliezen’ en ‘we zijn eigenlijk al 50 jaar te laat’, zijn veelgehoorde opmerkingen. Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die juist liever geen haast maken. Zij hopen dat er over 10 jaar betere en goedkopere technieken en oplossingen beschikbaar zijn. Of zij zijn al ouder, en willen hun geld niet meer in een verbouwing investeren.

Een klein deel van de inwoners is bang voor een ‘voldongen feit’ te komen te staan, waarop zij geen invloed meer hebben. Meedenksessies zoals de gemeente op 21 april organiseerde, zijn belangrijk, en daar moet de gemeente vooral mee doorgaan, was dan ook de boodschap.