De besparing bij het isoleren van alle woningen

Een woning of gebouw is niet van het ene op het andere moment aardgasvrij. De eerste stap richting aardgasvrij bestaat uit het besparen van energie, onder andere door betere isolatie. Dit vraagt vaak serieuze aanpassingen aan het pand.

Ter onderbouwing van de Transitievisie warmte is onderzocht hoeveel van de warmtevraag bij woningen bespaard kan worden als alle woningen goed geïsoleerd worden. We maken daarin onderscheid in ‘geen spijt’ maatregelen en aanvullende maatregelen. De geen spijt maatregelen zijn altijd goed, onafhankelijk van de warmteoplossing. Voor de analyse is uitgegaan van spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, HR++ glas en kierdichting. Op basis van het bouwjaar, woningtypologie en het energielabel is een inschatting gemaakt van de huidige warmtevraag en het isolatieniveau van iedere woning in de gemeente. Daarna is een inschatting gemaakt hoeveel energie bespaard kan worden als de resterende isolatiemaatregelen toegepast worden. Omdat niet iedereen een nieuw energielabel aanvraagt, nadat er extra isolatiemaatregelen zijn getroffen, geeft de berekening wel een overschatting van het maximale besparingspotentieel (sommige maatregelen zijn immers al getroffen). De analyse is alleen uitgevoerd voor woningen, omdat hiervan veel energielabels bekend zijn en het besparingspotentieel beter is in te schatten op basis van kengetallen.

In onderstaande tabel is op wijkniveau te zien hoeveel energiebesparing er behaald kan worden wanneer alle ‘geen spijt’ maatregelen toegepast worden bij de woningen.

Buurtnaam

Berekende warmtevraag woningen ruimteverwarming (GJ/jaar)

Berekende warmtevraag woningen tapwater (GJ/jaar)

Maximale warmtebesparing (GJ/jaar)

Percentage besparing

3e Poellaan

4721

900

1345

24%

Berkhout

23554

5668

6340

22%

Bloemenbuurt

22762

5165

4428

16%

Blokhuis

20099

5096

4557

18%

Buitengebied

12040

1967

3192

23%

Componistenbuurt

17319

4259

5559

26%

De Blinkerd

19386

5104

4814

20%

De Engel

8152

2313

887

8%

Dever

2004

308

567

25%

Geestwater

1281

235

162

11%

Halfweg

1933

321

511

23%

Het Vierkant

18337

5005

3678

16%

Lisse Rond

10519

3320

1481

11%

Meer en Duin

1003

221

265

22%

Meerenburgh

16161

4615

4337

21%

Oranjebuurt

23300

6270

4871

16%

Schildersbuurt

23049

5875

5917

20%

Ter Beek

2335

562

600

21%

Van Rijckevorsel

13250

2239

3693

24%

Vogelbuurt

22011

6005

4581

16%

Vrouwenpolder

15444

4086

4213

22%

Zeeheldenbuurt

19740

4731

4241

17%

Totaal

298398

74263

70239

19%