Netbeheerder Liander

Liander is de netbeheerder in de gemeente Lisse. Liander is verantwoordelijk voor het gas- en elektriciteitsnet in de gemeente. Dit betekent dat ze het gas- en elektriciteitsnet onderhouden, nieuwe netten aanleggen en verwijderen wanneer ze niet meer worden gebruikt. Liander staat voor een duurzame, betrouwbare, betaalbare en voor iedereen onder dezelfde voorwaarden bereikbare energievoorziening:

“Het is onze maatschappelijke opdracht om in uw gemeente de overgang naar een nieuwe warmtevoorziening te faciliteren en de betaalbaarheid en betrouwbaarheid te borgen.”