Spoor 1 – Energie besparen

Doelstelling: Bewoners en ondernemers duidelijkheid geven over de warmtetransitie, bewust maken en stimuleren om in actie te komen. In 2030 moet dit 15% energiebesparing opleveren vergeleken met 2014.

Veel gebouwen moeten nog klaar worden gemaakt om aardgasvrij te kunnen worden. Hiermee bedoelen we het isoleren van gebouwen en energiebesparing.

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken dat het maatschappelijk vastgoed in 2030 energiezuinig (Label A+) moet zijn. Daarnaast is het doel dat in 2030 tenminste drie gemeentelijke gebouwen (waaronder in ieder geval het gemeentehuis) energieneutraal (NoM[1]) is.

De gemeente benut de juridische (prestatieafspraken met woningcorporaties) en financiële instrumenten (zoals bijvoorbeeld de RRE-regeling[2]). Daarnaast gaan we de landelijke instrumenten ‘Routekaart maatschappelijk vastgoed’ en ‘Huurconvenant label verbetering’ beter inzetten.

We gaan de communicatie verbeteren en inwoners en ondernemers intensiever ondersteunen om duurzame maatregelen te treffen. Veel inwoners en andere gebouweigenaren willen weten hoe ze het beste aan de slag kunnen gaan met energiebesparing, afhankelijk van hun situatie (als huurder, eigenaar of als onderdeel van een VVE). Hiervoor is objectieve informatie nodig (zie ook ‘Wat vinden onze inwoners’). Wij informeren en ondersteunen onze inwoners om huizen en gebouwen te isoleren en energie te besparen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan workshops, bewonersavonden en bezoeken aan de wijk.

Lees hier meer over ons isolatieprogramma en ‘wat u nu al kunt doen’.

Stimuleren van de (hybride) warmtepomp

Veel inwoners en andere gebouweigenaren zullen tussen nu en 2050 een nieuwe (zuiniger) CV-ketel aanschaffen. Als gemeente willen we stimuleren dat steeds meer mensen komende jaren in plaats daarvan een (hybride) warmtepomp aanschaffen. Daarmee kan veel energie bespaard worden. Hier zetten we actief op in. Voor zowel het landelijk gebied als in de bebouwde kom is dit een goede stap. Alhoewel in de bebouwde kom van Lisse mogelijk een warmtenet komt, zal dit nog jaren duren. Daarmee is ook in de bebouwde kom een hybride warmtepomp (voorlopig) een zinvolle tussenstap.

Bij elkaar willen we dat de inzet op energie besparen, isoleren en (hybride) warmtepompen leidt tot een afname van 15% in de energievraag van de gebouwde omgeving, ten opzichte van 2014. Op het gebied van warmte betekent dit dat bijvoorbeeld 20% van alle gebouwen extra geïsoleerd moeten worden én hybride warmtepompen krijgt[3].

  • 1 In een Nul op de Meter-gebouw (NoM) wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.
  • 2 Regeling Reductie Energiegebruik: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre
  • 3 Uitgaande van gemiddeld 15% besparing op de warmtevraag per gebouw bij isolatiemaatregelen. Daarnaast is uitgegaan van 5% besparing op de elektriciteitsvraag voor woningen en 15% voor niet-woningen. In de Lokale Energie Strategie gaan we hier dieper op in en lichten we toe hoe dit voorbeeld is bepaald.