Wat vinden onze inwoners?

Inwoners van Lisse maken zich zorgen over klimaatverandering, en willen graag hun steentje bijdragen. Tijdens de meedenksessie op 21 april viel op dat een grote meerderheid van de aanwezigen het belang van energiebesparing en een overstap naar hernieuwbare warmtebronnen onderschrijft. Een groot deel van de aanwezigen heeft de eigen woning al extra geïsoleerd en geïnvesteerd in zonnepanelen.

Hieronder leest u de meest gehoorde aanbevelingen, zorgen, twijfels, kansen en oplossingen die inwoners tussen september 2020 en mei 2021 met de gemeente deelden. Wilt u meer lezen? Download dan de ‘Analyse Maatschappelijke Haalbaarheid LES & TVW’ en de ‘opbrengst meedenksessie TVW Lisse’. De invulling van het participatietraject staat beschreven in ‘Verdieping en achtergrond