Geen-spijt-maatregelen

Goede isolatie zal de komende jaren steeds vanzelfsprekender worden. Het wordt een vast onderdeel van woningverbeteringen die nodig zijn om een woning te onderhouden. Het makkelijkst en meest kosteneffectief is om hierin aan te sluiten bij natuurlijke onderhoudsmomenten.

Inwoners die plannen hebben om hun keuken te vernieuwen kunnen beter nu al kiezen voor koken op inductie. In de toekomst koken we immers zonder gebruik van aardgas.

Inwoners die plannen hebben om hun huis te verbouwen doen er goed aan ook meteen te isoleren. Door een huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, wat een besparing op energie én kosten oplevert. Daarnaast neemt het comfort toe omdat tocht afneemt. Vanuit Het Rijk wordt gewerkt aan een ‘standaard’ die gebouweigenaren inzicht moet geven welk isolatieniveau nodig is om het gebouw toekomstbestendig te isoleren. De voorlopige versie is hier beschikbaar.

Gebouweigenaren kunnen ervan uitgaan dat ze minimaal tot schillabel D moeten isoleren, maar liever tot schillabel C of B. Tot hoever minimale isolatie nodig is hangt ook af van waar de inwoner woont (zie ‘De oplossingen per gebied’). Uiterlijk 2025 zullen wij hierover meer inzicht geven.

Het schillabel is het energielabel van een woning of gebouw zonder de bijdrage van andere duurzame maatregelen zoals zonnepanelen. Inwoners kunnen ook (bij een verbouwing) bekijken om over te stappen op een lage temperatuur afgiftesysteem, met vloerverwarming en/of het plaatsen van lage-temperatuur radiatoren.

Daarnaast kunnen inwoners zonnepanelen en een zonnecollector op hun dak leggen om zo hun eigen elektriciteit en warmte op te wekken.

De kosten en opbrengsten van deze ‘geen-spijt-maatregelen’ zijn meestal voor de gebouweigenaar. Dit is onderdeel van het normale proces van onderhoud en verbeteringen aan gebouwen. Wij helpen graag om hierin slimme keuzes te maken. Ook zijn er verschillende subsidies beschikbaar en is er de gemeentelijke duurzaamheidslening. Zo zijn onze gebouwen klaar voor de energietransitie; dit noemen wij aardgasvrij-ready. De verschillende mogelijkheden voor ondersteuning lichten wij hieronder toe.

De laatste stap is de overstap van aardgas naar een andere duurzame warmteoplossing. De gemeente Lisse hanteert als uitgangspunt dat dit kostenneutraal moet gebeuren voor de eindgebruiker.