Hoogheemraadschap van Rijnland

Droge voeten, schoon water. Deze ‘slogan' geeft goed aan wat Hoogheemraadschap van Rijnland doet. Ze biedt bescherming tegen de zee en overstromingen, en zorgt voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden. Daarnaast zorgt ze voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten. Het afvalwater en het oppervlaktewater dat Hoogheemraadschap van Rijnland beheert zit vol energie. Zo zijn er kansen voor thermische energie uit afvalwater (TEA) en thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), zoals te zien is in deze aquathermie-viewer.

“Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is een mooi alternatief voor aardgas: de warmte die in de zomer wordt onttrokken aan het oppervlaktewater kan in de bodem worden opgeslagen en wanneer het nodig is omhoog worden gehaald en gebruikt voor verwarming van gebouwen. Wel moet voor iedere locatie worden bekeken welk effect het terug-lozen van kouder water kan hebben op de ecologie, om zo zeker te weten dat er geen schadelijke effecten worden veroorzaakt.”