Wie heeft wanneer meegedacht?

Deze Transitievisie Warmte is ontstaan uit een samenwerking met onze inwoners, lokale organisaties/bedrijven en andere betrokkenen.

Er zijn interviews gehouden met Draka Interfoam B.V., VHGM, stichting Vrienden van Oud Hillegom, LTO Noord-Nederland afdeling Duin en Bollenstreek, Sophia stichting, stichting Fioretti Teylingen, Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, stichting Bollenstreek Duurzaam, Bedrijfsleven Bollenstreek, Zuid-Hollands Landschap en lokale energiecoaches.

In drie enquêtes hebben 517 inwoners van Hillegom hun voorkeuren, aandachtspunten en zorgen met ons gedeeld. Op basis hiervan is met een aantal inwoners diepte-interviews gehouden. Op 20 april dachten 30 inwoners mee over de warmtetransitie tijdens een meedenksessie die volgde op een informerend webinar op 6 april. Lees meer over hoe inwoners hebben meegepraat in ‘Verdieping en achtergrond’.

Daarnaast hebben Netbeheerder Liander, Woningcorporatie Stek, het Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea in twee werksessies meegedacht over de visie. Hierna zijn ook enkele verdiepende gesprekken gevoerd met deze partijen. Aan de meest direct betrokken (professionele) partijen hebben we gevraagd hoe zij hun eigen rol zien in de warmtetransitie.