De besparing bij het isoleren van alle woningen

Een woning of gebouw is niet van het ene op het andere moment aardgasvrij. De eerste stap richting aardgasvrij bestaat uit het besparen van energie, onder andere door betere isolatie. Dit vraagt vaak serieuze aanpassingen aan het pand.

Ter onderbouwing van de Transitievisie warmte is onderzocht hoeveel van de warmtevraag bij woningen bespaard kan worden als alle woningen goed geïsoleerd worden. We maken daarin onderscheid in ‘geen spijt’ maatregelen en aanvullende maatregelen. De geen spijt maatregelen zijn altijd goed, onafhankelijk van de warmteoplossing. Voor de analyse is uitgegaan van spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, HR++ glas en kierdichting. Op basis van het bouwjaar, woningtypologie en het energielabel is een inschatting gemaakt van de huidige warmtevraag en het isolatieniveau van iedere woning in de gemeente. Daarna is een inschatting gemaakt hoeveel energie bespaard kan worden als de resterende isolatiemaatregelen toegepast worden. Omdat niet iedereen een nieuw energielabel aanvraagt, nadat er extra isolatiemaatregelen zijn getroffen, geeft de berekening wel een overschatting van het maximale besparingspotentieel (sommige maatregelen zijn immers al getroffen). De analyse is alleen uitgevoerd voor woningen, omdat hiervan veel energielabels bekend zijn en het besparingspotentieel beter is in te schatten op basis van kengetallen.

In onderstaande tabel is op wijkniveau te zien hoeveel energiebesparing er behaald kan worden wanneer alle ‘geen spijt’ maatregelen toegepast worden bij de woningen.

Buurtnaam

Berekende warmtevraag woningen ruimteverwarming (GJ/jaar)

Berekende warmtevraag woningen tapwater (GJ/jaar)

Maximale warmtebesparing (GJ/jaar)

Percentage besparing

Brouwerlaankwartier

20135

5242

4435

17%

Buitengebied

22342

4198

6165

23%

Centrum

21673

5614

4910

18%

De Zanderij

70

10

24

30%

Hemen

16925

4879

4940

23%

Hillegommerbeek

2675

514

732

23%

Horst ten Daal

2021

338

476

20%

Kastelenbuurt

12236

3671

2122

13%

Leidsestraat

13027

2962

3373

21%

Olympiakwartier

12556

4128

2266

14%

Om de Zanderij

25552

5841

5614

18%

Oranjebuurt

24849

6109

6418

21%

Patrimonium

3340

972

410

10%

Ringoevers

5562

1886

427

6%

Schilderskwartier

16994

4207

5473

26%

Staatsliedenbuurt

15887

3907

4302

22%

Treslong

11124

2765

2592

19%

Vosselaankwartier

9626

2800

1880

15%

Vossepolder

5152

1607

68

1%

Weerestein

17973

4453

4044

18%

Wendes

17243

4695

5087

23%

Totaal

276962

70799

65759

18,9%