Diepte-interviews met stakeholders

Stakeholders zijn mensen en partijen die op een of andere manier betrokken zijn (of zouden kunnen zijn) bij de energietransitie en warmtetransitie in de gemeente Hillegom:

In totaal is met 12 partijen gesproken: Draka Interfoam B.V., VHGM, stichting Vrienden van Oud Hillegom, LTO Noord-Nederland afdeling Duin- en Bollenstreek, Sophia stichting, stichting Fioretti Teylingen, Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, stichting Bollenstreek Duurzaam, Bedrijfsleven Bollenstreek, Zuid-Hollands Landschap en lokale energiecoaches.

De interviews zijn telefonisch gehouden en met een vooraf opgestelde topiclijst. Hierin kwamen vragen aan bod over de mening over de voorgenomen plannen van de gemeenten, ideeën over concrete oplossingen en ideeën voor participatie. In de gesprekken hebben we ons zoveel mogelijk laten leiden door de onderwerpen die de stakeholders zelf belangrijk vonden en aandroegen, mits die relevant waren voor het onderwerp. We zijn dus niet de topiclijst stap voor stap afgegaan en zijn daar soms vanaf geweken. Zo hebben we zoveel mogelijk de verschillende perspectieven van stakeholders aan bod laten komen.