Project(en) energie besparen

Het is een grote opdracht om 15 % energie te besparen tot 2030.

Als gemeente gaan we het goede voorbeeld geven, door te zorgen dat de gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. In 2021 verduurzamen we sportcomplex de Vosse en de brandweerkazerne. Voor de overige gemeentelijke gebouwen is er een uitvoeringsplan gemaakt, maar nog geen budget vrijgemaakt.

Maar om het doel te kunnen realiseren is meer nodig. Daarvoor richten we ons vooral op de isolatie van de gebouwen én op energiezuiniger installaties. 15% energiebesparing t.o.v. 2014 is in Hillegom bijvoorbeeld te behalen door 55% van de gebouwen te isoleren (met gemiddeld 15% besparing op de warmtevraag) en 30% te voorzien van hybride warmtepompen.

Om dit te bereiken moet iedereen in de gemeente in actie komen. Om dat te stimuleren zetten we in op diverse energiebesparingsprojecten en een gemeentelijke voortgangsmonitor, waar we na vaststelling van de Transitievisie Warmte mee willen beginnen. Deze projecten zijn gericht op particuliere huiseigenaren en andere gebouweigenaren (zoals VVE’s en vastgoedbeheerders). We gaan eigenaren stimuleren en faciliteren om op zoveel mogelijk natuurlijke momenten (zoals bij een verbouwing of aanschaf van een bestaande woning) ook direct te isoleren. En we stimuleren om energiezuiniger installaties aan te schaffen. We willen hierbij ook (hybride) warmtepompen stimuleren. Zeker in het landelijk gebied, waar in ieder geval geen warmtenetten zullen komen.

In het uitvoeringsplan geven we aan:

  • Op welke groepen vastgoed het plan gericht is (zoals particuliere woningen, VVE’s, corporatiebezit, particuliere huur, detailhandel, kantoren, bedrijfspanden).

  • Op welke doelgroepen het plan focust (denk aan onderscheid binnen woningen op leeftijd, inkomen en typen bewoners, etc.);

  • Wat voor de verschillende doelgroepen natuurlijke momenten zijn om energiebesparende maatregelen te nemen;

  • Wat nodig is om de verschillende doelgroepen stappen te laten zetten (denk aan informatie, advies, subsidie en financiering);

  • Hoe met de verschillende doelgroepen te communiceren, om te zorgen dat zij op natuurlijke momenten stappen zetten;

  • Wat de gemeente per doelgroep gaat doen;

  • Welke partijen we bij de projecten betrekken en wat ieders rol is (denk aan een energieloket, energiecoaches, de omgevingsdienst, uitvoerende bedrijven (zoals isolatiebedrijven, aannemers en installateurs), makelaars en bouwmarkten);

  • Hoe aan te sluiten op landelijke programma’s;

  • Hoeveel budget, tijd en inzet nodig is voor het uitvoeren van de projecten;

  • Hoeveel extern budget beschikbaar is.