Capaciteit van het elektriciteitsnetwerk

All electric, hybride en warmtenetten met lage temperatuur warmtebronnen, maken allemaal gebruik van warmtepompen om warmte op een bruikbare temperatuur te leveren. Dit kost elektriciteit, waarvoor extra zon- en windenergie nodig is. Binnen de Lokale Energiestrategie maken wij dit inzichtelijk. Ook moet het elektriciteitsnetwerk deze extra vraag aankunnen. Dit kan betekenen dat het netwerk hiervoor verzwaard moet worden. Het kost tijd, ruimte in de boven- en ondergrond en (maatschappelijk) geld om deze aanpassingen door te voeren. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de warmteoplossingen.

Op veel plaatsen in Hillegom is er niet voldoende beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnet om alle nieuwe warmte oplossingen aan te kunnen sluiten. Als grote delen van de bebouwde kom zouden overstappen op een warmtenet met lage temperatuur warmtebronnen of individuele warmtepompen, dan moet het net verzwaard worden. Daarbovenop moet ook nog rekening gehouden worden met de aanvullende capaciteitsvraag door de toename van zonnepanelen en elektrische auto’s. Bij inzet op duurzame warmteoplossingen die elektriciteit vragen is daarom nauwe afstemming met netbeheerder Liander nodig. Liander heeft dan ook meegedacht bij de totstandkoming van deze Transitievisie warmte. Bij het verder uitwerken van de visie tot concrete plannen zal de gemeente nauw samenwerken met Liander om de ontwikkelingen goed af te stemmen.

Hierna beschrijven wij de verschillende duurzame oplossingen en warmtebronnen. Wilt u hier meer over weten, dan verwijzen wij u naar het Expertise Centrum Warmte.