De warmteoplossingen

Uiteindelijk moet iedere gebouweigenaar zelf een keuze maken hoe hij of zij zijn woning of gebouw verwarmt. Maar dit kan alleen binnen de mogelijkheden die de infrastructuur geeft. Die infrastructuur bestaat uit het elektriciteitsnetwerk, het gasnetwerk en mogelijk een warmtenet.

De gemeente Hillegom kan worden verdeeld in twee gebieden: de bebouwde kom en het landelijk gebied. Ze hebben beide eigen kansrijke duurzame warmteoplossingen. We wijzen nu nog geen wijken aan die van het gas af gaan, maar geven wel een beeld wat zou kunnen, met de kennis van nu. Wanneer de gemeente voornemens is om wijken van het aardgas af te halen moeten zij minimaal 8 jaar van te voren aangeven wat de alternatieve warmte-oplossing voor een wijk is.

1. De bebouwde kom van Hillegom

Voor de bebouwde kom van Hillegom denken we aan zowel collectieve warmtenetten als individuele oplossingen. De maatschappelijke kosten[1] van die twee oplossingen liggen dicht bij elkaar. Bij individuele oplossingen gaat het in de basis om verwarmen met behulp van elektriciteit (zoals met warmtepompen). Dit soort oplossingen zijn alleen mogelijk als de gebouwen goed geïsoleerd zijn. Woningen moeten dan ten minste energielabel[2] B hebben. Als we veel gebouwen met behulp van elektriciteit gaan verwarmen moet ook het elektriciteitsnetwerk verzwaard of uitgebreid worden. Ook ruimtelijke (on)mogelijkheden, zoals ruimte in de ondergrond, zullen net als kosten, beïnvloeden welke oplossingen mogelijk zijn.

Hybride warmtepompen zijn ook mogelijk. Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die op elektriciteit werkt in combinatie met een CV-ketel op gas. Om hier gebruik van te kunnen maken, hoeven gebouwen minder goed geïsoleerd te zijn dan bij volledig elektrische verwarming met alleen warmtepompen. Ook wordt er minder elektriciteit verbruikt. Een hybride oplossing heeft ook nog gas nodig. Dat kan nu nog aardgas zijn. Uiteindelijk kan dit vervangen worden door groen gas of misschien zelfs waterstof. Op dit moment gaan we ervan uit dat áls er hernieuwbare gassen komen, dat niet veel zal zijn. Niet iedereen kan hier dan gebruik van maken. Dat betekent dat we er zuinig mee om moeten gaan en het alleen moeten gebruiken samen met hybride warmtepompen en goede isolatie.

2. Het landelijk gebied

Het landelijk gebied is het gebied van de gemeente buiten de bebouwde kom van Hillegom. Het aantal gebouwen en de bebouwingsdichtheid zijn hier veel lager dan in de bebouwde kom. Daardoor is het erg duur om hier warmtenetten aan te leggen. We gaan er dan ook vanuit dat er in het landelijk gebied geen warmtenetten komen. Dat betekent dat hier individuele oplossingen per gebouw nodig zijn, zoals hierboven beschreven.

  • 1 Maatschappelijke kosten zijn de totale kosten die nodig zijn voor de aanpassing. Dit is een optelsom van verschillende soorten kosten. Denk hierbij aan kosten voor aanpassingen in de woning (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie), aanschaf van de techniek (bijvoorbeeld een warmtepomp) en eventuele aanpassingen in de infrastructuur (bijvoorbeeld het verzwaren van elektriciteitsnetten). Er is breed gekeken naar alle kosten voor de maatschappij. Sommige kosten zijn echter nog onzeker. Denk bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden van de ruimtelijke inpassing of consequenties voor het drinkwaternet bij aanleg van een warmtenet.Ook is nog niet bepaald hoe we deze kosten gaan betalen en/of wie welk deel betaald. Daarom is dit niet hetzelfde als de kosten voor de eindgebruiker.De officiële benaming voor maatschappelijke kosten is Nationale Kosten.
  • 2 Hierbij bedoelen we het schillabel van het gebouw. Het schillabel is het energielabel zonder maatregelen zoals zonnepanelen.