Spoor 1 –Energie besparen

Doelstelling: Bewoners en ondernemers duidelijkheid geven over de warmtetransitie, bewust maken en stimuleren om in actie te komen. In 2030 moet dit 15% energiebesparing opleveren vergeleken met 2014.

Veel gebouwen moeten nog klaar worden gemaakt om aardgasvrij te kunnen worden. Hiermee bedoelen we het isoleren van gebouwen en energiebesparing.

De gemeente heeft plannen om het eigen vastgoed te verduurzamen, zodat de gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. De gemeente benut de juridische (prestatieafspraken met woningcorporaties) en financiële instrumenten (zoals bijvoorbeeld de RRE-regeling[1]). Daarnaast gaan we de landelijke instrumenten ‘Routekaart maatschappelijk vastgoed’ en ‘Huurconvenant label verbetering’ inzetten.

We gaan de communicatie en delen van informatie verbeteren. Veel inwoners en andere gebouweigenaren willen weten hoe ze het beste aan de slag kunnen gaan met energiebesparing, afhankelijk van hun situatie (als huurder, eigenaar of als onderdeel van een VVE). Hiervoor is objectieve informatie nodig (zie ook ‘Wat vinden onze inwoners’).

Lees hier meer over ons isolatieprogramma en ‘wat u nu al kunt doen’.

Stimuleren van de (hybride) warmtepomp 

Veel inwoners en andere gebouweigenaren zullen tussen nu en 2050 een nieuwe (zuinigere) CV-ketel aanschaffen. Als gemeente willen we stimuleren dat mensen in plaats daarvan een (hybride) warmtepomp aanschaffen. Daarmee kan veel energie bespaard worden. Voor zowel het landelijk gebied als de bebouwde kom is dit een goede stap. Alhoewel in de bebouwde kom van Hillegom mogelijk een warmtenet komt, zal dit nog jaren duren. Daarmee is ook in de bebouwde kom een hybride warmtepomp (voorlopig) een zinvolle tussenstap.

Bij elkaar willen we dat dit leidt tot een afname van 15% in de energievraag van de gebouwde omgeving, ten opzichte van 2014. Dit is een forse opgave. Op het gebied van warmte betekent dit dat bijvoorbeeld 55% van alle woningen en andere gebouwen extra geïsoleerd moeten worden én 30% voorzien van hybride warmtepompen[2].

  • 1 Regeling Reductie Energiegebruik: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre
  • 2 Uitgaande van gemiddeld 15% besparing op de warmtevraag per gebouw bij isolatiemaatregelen. Daarnaast is uitgegaan van 5% besparing op de elektriciteitsvraag voor woningen en 15% voor niet-woningen. In de Lokale Energie Strategie gaan we hier dieper op in en lichten we toe hoe dit voorbeeld is bepaald.