Restwarmte (in combinatie met een warmtenet)

Restwarmte komt vrij bij productieprocessen. Denk bijvoorbeeld aan chemische industrie, verwerking van voedingsmiddelen en zelfs bij koelprocessen. De warmte die overblijft en door het bedrijf niet meer benut wordt kan uitgekoppeld worden en via een warmtenet getransporteerd naar de gebouwen. Omdat deze warmte anders verloren gaat, is gebruik hiervan duurzaam. De bekende restwarmtebronnen in Hillegom zijn vergeleken met de inventarisatie vanuit de Regionale Energiestrategie 1.0, lokale data en onderzoeken. Op basis hiervan zijn nog enkele bedrijven benaderd voor aanvullende informatie. Hieruit blijkt dat restwarmte in Hillegom maar (zeer) beperkt beschikbaar is. Daarom denken wij dat de inzet van restwarmte niet kansrijk is of maar een klein deel van de oplossing.