Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

Ook in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022, een programma onder de omgevingsvisie 2018, is veel aandacht voor duurzame energie. We geven aan hoe we ons doel gaan uitvoeren om in 2050 een energieneutrale en klimaatneutrale gemeente te zijn. En ook hier gaat het om een opdracht voor ons allemaal. Het programma kijkt niet alleen naar inwoners, maar ook naar bedrijven (zoals de bloembollensector), verenigingen/instellingen en de gemeentelijke organisatie zelf. Het uitvoeringsprogramma geeft dus aan wat iedereen moet doen om ons doel te bereiken.