Omgevingsvisie

De uitkomsten van de Transitievisie Warmte, de RES en de LES worden na vaststelling door de gemeenteraad opgenomen in onze Omgevingsvisie Hillegom ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’.

In de omgevingsvisie beschrijven we hoe we willen dat Hillegom er in de toekomst uitziet. Duurzaamheid staat hierbij voorop. In de omgevingsvisie staat dat Hillegom uiterlijk in 2050 een energieneutrale gemeente wil zijn. Energieneutraal wil zeggen dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt lokaal wordt opgewekt. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties meegedacht over de weg hiernaartoe.

De omgevingsvisie is in 2018 vastgesteld. Elk jaar bekijken we of de omgevingsvisie aangepast moet worden, zodat die aansluit op de laatste ontwikkelingen. De omgevingsvisie is op 15 juli 2021 geactualiseerd. Bij de volgende actualisatie kan ook de Transitievisie Warmte, de RES en de LES verwerkt worden in de omgevingsvisie.