De route naar een aardgasvrij Hillegom

Dit hoofdstuk gaat over de ambities en doelen van de gemeente Hillegom. We geven aan wat volgens ons belangrijk is bij de warmtetransitie en hoe we stappen gaan zetten in de overgang naar duurzame warmtebronnen.

We zien de energietransitie als een reis. We kennen onze bestemming, maar weten nog niet precies hoe we er zullen komen. Deze Transitievisie Warmte is een belangrijke stap om hieraan te beginnen, ook al weten we nog niet alles zeker. Wel staat vast dat we onderweg nog veel gaan leren.

We verwachten dan ook dat er veranderingen in de jaren na vaststelling van de eerste versie van de Transitievisie Warmte volgen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken of ideeën komen. De mogelijke oplossingen voor het verwarmen van huizen zonder aardgas kunnen daardoor ook veranderen. Net als de periode waarbinnen dit gebeurt. In 2025 evalueren we de Transitievisie Warmte en waar nodig passen wij deze aan.