Kansen, oplossingen en aanbevelingen

Inwoners kijken naar de gemeente voor richting en leiding in de warmtetransitie. Bijna alle inwoners geven aan dat zij ‘afwachten welke kant het opgaat’ voor hun wijk. Zij gaan dus pas maatregelen nemen als het beleid van de gemeente duidelijker is. Voorspelbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de meedenksessie van 20 april werd bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend subsidiepotje voorgesteld. Mensen zouden dan weten dat ze hier ook nog gebruik van kunnen maken als ze over 3 jaar genoeg bij elkaar gespaard hebben.

Er zijn daarnaast inwoners die ook plaatselijk een leidende rol van de gemeente wenselijk vinden. Bijvoorbeeld bij collectieve oplossingen in de wijk. Bij het voeren van gesprekken tussen mensen in de buurt en om inwoners te helpen om tot gezamenlijke standpunten en acties te komen.

Daarbij is er een duidelijke wens uit de samenleving om ondersteund te worden met onafhankelijk, betrouwbaar advies en informatie. Inwoners hopen dat de gemeente antwoord kan geven op vragen over hun eigen situatie (zie hierboven onder ‘zorgen, twijfels en vragen’). Daarnaast vinden inwoners dat de gemeente een belangrijke taak heeft om de warmte- en energietransitie bekend te maken bij alle inwoners. Tijdens de meedenksessie werd bijvoorbeeld geconcludeerd dat veel mensen (in de buurt) nog niet beseffen dat zij iets moeten gaan doen.

Veel inwoners wijzen ook naar ondersteuning bij de financiering van de warmtetransitie. Veel inwoners vinden het belangrijk dat de lasten eerlijk worden verdeeld. Centraal moet staan dat goed gedrag beloond wordt: ‘verleid mensen om te investeren’ en ‘zorg dat wij er baat bij hebben’. Inwoners zien ook hier kansen om bepaalde maatregelen samen te nemen, omdat die dan goedkoper (kunnen) zijn.

Een belangrijke aanbeveling uit de samenleving is daarnaast om de verduurzaming en warmtetransitie te koppelen aan natuurlijke momenten. Zorg ervoor dat inwoners niet ‘gedwongen’ hoeven te verduurzamen: Zorg dat dat gebeurt op momenten dat mensen hun huis toch al gaan verbouwen. Tijdens de meedenksessie op 20 april noemden meerdere inwoners ‘dat het voor oude mensen vaak niet kan om nog te investeren, daarvoor is de terugverdientijd te lang’.

Ten slotte zien inwoners kansen om onderling tips en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de meedenksessie op 20 april hebben bijvoorbeeld enkele inwoners adressen uitgewisseld om eens bij elkaar naar de warmtepomp te komen luisteren. De gemeente kan dat soort initiatieven ook faciliteren.