Waar gaat gemeente Hillegom mee beginnen

Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte stellen we een bijbehorend uitvoeringsplan op, waarin we de vier sporen uitwerken naar concrete projecten. Hieronder beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten onderdeel worden van het uitvoeringsplan en onze rol als gemeente in de warmtetransitie.