Waarom we van het aardgas af willen

Het klimaat verandert[1]; het wordt steeds warmer op de aarde. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen – zoals CO2 – in de lucht komen. De uitstoot van broeikasgassen komt bijvoorbeeld door de industrie, energieproductie, het verkeer en het verwarmen van onze huizen.

Opwarming van de aarde is een bedreiging voor mens en natuur. In sommige landen wordt het steeds droger, terwijl op andere plaatsen juist steeds meer overstromingen zijn door extremer weer en het stijgen van de zeespiegel. Droge en hete periodes kunnen ervoor zorgen dat de bollenvelden al in het voorjaar besproeid moeten worden. Dit was bijvoorbeeld nodig in 2020. Hevige buien en zware stormen hebben ook in de Duin- en Bollenstreek al voor wateroverlast, schade en gevaarlijke situaties gezorgd.

In april 2020 waren de bollenvelden langs de N206 in Hillegom al zo droog, dat sproeimachines ingezet werden om de tulpen nat te houden. (Bron: Leidsch Dagblad)

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de aarde niet nóg meer opwarmt. In de Klimaatwet is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 49% minder moet zijn (vergeleken met 1990). In 2050 mag er bijna helemaal geen CO2-uitstoot meer zijn: 95% minder dan in 1990.

Dit betekent dat we dingen anders moeten gaan doen; duurzaam. De overheid, bedrijven en inwoners: iedereen kan bijdragen. Als inwoners kunnen wij isoleren, de verwarming lager zetten of minder autorijden. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld overstappen op zonne-energie en gebruik maken van deelauto’s. De gemeente geeft het goede voorbeeld: ze past haar beleid aan en maakt slim gebruik van landelijke regelingen/instrumenten. Ook gaat ze aan de slag met een uitvoeringsplan (voor meer informatie zie ‘De route naar een aardgasvrij Hillegom’).

Zo zorgen we er samen voor dat we minder energie gebruiken en dat we de energie die we nog wel gebruiken, duurzaam opwekken. We verwarmen onze woningen nu met aardgas. Dit is een fossiele brandstof en leidt tot voor CO2-uitstoot. Dit moeten we dus gaan vervangen. Het aardgas wordt niet zomaar afgesloten. We bereiden ons eerst goed voor en doen verdiepend onderzoek naar de duurzame alternatieven. De Transitievisie Warmte is voor de gemeente Hillegom een belangrijke stap.

  • 1 Zie onder andere ‘www.knmi.nl/producten-en-diensten/klimaatverandering’ en ‘www.ipcc.ch’