Wie heeft over deze Transitievisie Warmte meegedacht?

Het opstellen van een Transitievisie Warmte is een uitdaging, die gemeenten niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom werken we samen met woningcorporatie Stek, netbeheerder Liander, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf Dunea, inwoners en andere betrokkenen. We delen wensen, kennis, voorkeuren, agenda’s en planningen met elkaar. Alleen zo komen we tot een Transitievisie Warmte die écht uitvoerbaar is.

Dit hoofdstuk beschrijft wie, wanneer en op welke wijze heeft meegedacht over deze Transitievisie Warmte.