Hoe gaan we om met communicatie en participatie

De gemeente Hillegom streeft naar het doel om in 2030 15% minder energie te verbruiken in de gebouwde omgeving dan in 2014. Hiervoor moet flink bespaard en geïsoleerd worden. De gemeente geeft het goede voorbeeld, door haar eigen gebouwen energiezuinig te maken. Maar de gemeente kan het niet alleen. Om het doel te halen is de inzet van iedereen nodig: inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf. Een groep koplopers in Hillegom is al bezig met het besparen en duurzaam opwekken van energie. Maar een heleboel mensen moeten nog stappen zetten en daarbij wil de gemeente helpen met goede informatie en communicatie. Goede informatievoorziening en doorlopende communicatie tussen gemeente en inwoners zijn van groot belang.

We gaan te werk langs drie pijlers; weten, willen en kunnen.

Weten
 
Mensen moeten ten eerste weten wat het doel is, hoe zij daaraan bij kunnen dragen en wat er van hen verwacht wordt. Anders kunnen zij niet in actie komen. Het is daarnaast belangrijk dat zij weten hoe zij hun woningen, bedrijfsgebouwen en andere panden kunnen isoleren. Zij moeten dus weten waar zij terecht kunnen voor informatie, inspiratie, advies en financiering. Denk aan informatie over subsidies, maar ook aan informatie over technische voorzieningen en mogelijkheden.

Willen
 
Ten tweede moeten inwoners gemotiveerd zijn om te besparen en over te gaan op duurzame energie. Daarvoor moeten ze weten waarom we dat doen en wat het oplevert voor henzelf en voor de samenleving. Het is daarbij belangrijk dat zij zien dat iedereen een steentje bijdraagt, ieder naar eigen vermogen. De gemeente brengt daarom in beeld wat zij zelf doet, wat bedrijven doen en wat inwoners doen.

Het helpt ook als mensen niet te veel belemmeringen tegenkomen. Het is bijvoorbeeld logisch om grote ingrepen in een huis of pand te combineren met een verhuizing of een verbouwing. Als we nu beginnen is er nog tijd om je huis of bedrijfspand te verduurzamen op een logisch moment. Communicatie op het juiste moment is daarbij belangrijk. Maar ook kleine ingrepen kunnen makkelijk en toegankelijk gemaakt worden o.a. door communicatie hierover.

Kunnen
 
Ten derde moeten mensen in staat zijn om te besparen en over te gaan op duurzame energie. De gemeente zorgt er daarom voor dat inwoners ondersteuning en advies kunnen krijgen en dat gebruik kunnen maken van subsidies.
 Daarnaast wil zij met zo veel mogelijk inwoners actief in gesprek blijven zodat de plannen en ondersteuning vanuit de gemeente goed aansluiten op wat mogelijk en nodig is voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie. Daarbij is ruimte voor inwonersinitiatieven heel belangrijk en wil de gemeente die zo veel mogelijk ondersteunen.

Zo kunnen inwoners mede-eigenaar worden van de plannen en trekken zij samen met de gemeente op in deze grote opgave.