Ons doel

De komende jaren willen we in onze gemeente veel energie besparen. We streven naar de doelen:

  • In 2025: 10% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

  • In 2030: 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

Hoe ambitieus is 15% energiebesparing?

Het energiegebruik moet lager worden door onze gebouwen te isoleren, zuiniger technologie/installaties te gebruiken (zoals warmtepompen of hybride warmtepompen) en elektriciteit te besparen (door zuinige apparatuur en door ons gedrag te veranderen). 15% energie tot 2030 kan bijvoorbeeld bespaard worden door 55% van alle woningen en andere gebouwen te isoleren én 30% te voorzien van hybride warmtepompen[1]. In de Lokale Energie Strategie wordt dit verder toegelicht.

15% energiebesparing in 2030 is een grote uitdaging. Hiervoor moet flink geïsoleerd en energie bespaard worden. Het doel gaat over de totale besparing op het energiegebruik in de gebouwde omgeving[2]. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan bij de doelstelling vanuit de RES Holland-Rijnland.

  • 1 Uitgaande van gemiddeld 15% besparing op de warmtevraag per gebouw bij isolatiemaatregelen. Daarnaast is uitgegaan van 5% besparing op de elektriciteitsvraag voor woningen en 15% voor niet-woningen. In de Lokale Energie Strategie gaan we hier dieper op in en lichten we toe hoe dit voorbeeld is bepaald.
  • 2 Hierbij richten we ons op het energiegebruik van alle gebouwen in Hillegom, zoals woningen, kantoren en winkels. Energiegebruik voor industrie, landbouw en mobiliteit valt hierbuiten.