De opgave

Net als alle gemeenten in Nederland staan we in Hillegom voor de opgave om in 2050 klimaatneutraal[1] te zijn. De gemeente Hillegom heeft ook als doel om in 2050 energieneutraal[2] te zijn. Dat hebben we vastgelegd in de Omgevingsvisie 'Heerlijk Hillegom', die we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties hebben gemaakt. In 2050 moeten dus ook alle huizen zonder aardgas of andere fossiele brandstoffen verwarmd worden.

Het aardgas wordt niet zomaar afgesloten. In Hillegom willen we voor 2030 nog geen wijken aardgasvrij maken. We bereiden ons eerst goed voor en doen verdiepend onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden. Zo voorkomen we dat er te snel keuzes gemaakt worden. Keuzes waar we later misschien spijt van krijgen. We beginnen nu wel met de voorbereidingen. Daarom heeft de gemeente een flinke ambitie voor energiebesparing.

  • 1 Onze gemeente is klimaatneutraal als er netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten (naast CO2-emissies zijn dit ook emissies van andere broeikasgassen).
  • 2 Energieneutraal wil zeggen dat er evenveel energie lokaal en duurzaam binnen de gemeente wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt.