Spoor 2 – Nader onderzoek warmtenetten

Doelstelling: Voor 2030 inzichtelijk hebben hoe kansrijk en wenselijk een warmtenet is in Hillegom. Het gaat hier om (delen van) de bebouwde kom van Hillegom.

Voor 2030 willen we per gebied weten welke warmteoplossing (collectief of individueel) het meest logisch en ook echt uitvoerbaar is. In de bebouwde kom van Hillegom zijn namelijk kansen voor de ontwikkeling van een warmtenet. We kijken hierbij ook naar de ruimtelijke gevolgen voor de ondergrond en bovengrond. Als er een haalbare oplossing is voor een wijk, bespreken we met de inwoners van deze wijk hoe wenselijk zij deze oplossing vinden. Belangrijk is dat duidelijk wordt welke warmteoplossing uiteindelijk beschikbaar komt, welke haalbaar en betaalbaar zijn. De alternatieve warmte-oplossingen moeten 8 jaar voor het aardgas vrij maken van een wijk in beeld zijn gebracht. Zo heeft iedereen ruim de tijd om zich hierop voor te bereiden.