Toelichting op het participatietraject

Het doel van het participatietraject is om in kaart te brengen welke sentimenten en ideeën er leven in de gemeente Hillegom over duurzame energie en warmte. Daarvoor in gesprek gegaan met inwoners, stakeholders en andere betrokkenen uit Hillegom.

Daarnaast hebben we informatie opgehaald in drie enquêtes, waarvan twee in samenwerking met de RES-regio Holland Rijnland. En een online meedenksessie op 20 april.