Warmtenet (collectief)

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Het warme water komt uiteindelijk bij de eindgebruiker (zoals een woning). Hier wordt de warmte via een afleverset overgedragen aan het gebouw. Zo kan de warmte gebruikt worden om de woning te verwarmen en eventueel ook voor het warme tapwater. Een warmtenet wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Er zijn verschillende warmtebronnen die voor warm water kunnen zorgen. De bron(nen) van het warmtenet bepaalt hoe duurzaam de oplossing is. Een warmtenet kan namelijk ook op aardgas of een andere fossiele brandstof gestookt worden. In dat geval wordt er geen of maar weinig CO2 bespaard ten opzichte van een HR-ketel op aardgas. Duurzame warmtebronnen zijn bijvoorbeeld restwarmte, geothermie (aardwarmte) of aquathermie (warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of leidingwater). Deze bronnen hebben geen of een lage uitstoot van CO2.

Bij warmtenetten is het een uitdaging om het aanbod van de warmte aan te laten sluiten op de vraag. In de zomer is er weinig vraag naar warmte, terwijl deze tijdens het stookseizoen juist erg hoog is. Voor een betaalbaar en efficiënt warmtenet is er dan ook een piekvoorziening nodig. Vaak is dit nu nog op aardgas. Om het systeem duurzamer en rendabeler te maken, wordt meestal een vorm van seizoenbuffering toegepast. Vaak wordt de warmte in de ondergrond opgeslagen, met behulp van een WKO en HTO/MTO[1].

  • 1 Hoge en Midden Temperatuur Opslag