Hoe hangt het samen met andere processen

De energietransitie is een grote opdracht en daarom doen we dit natuurlijk niet alleen. We sluiten ons aan bij de landelijke ontwikkelingen. Ook werken we samen met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast stellen we zelf deze Transitievisie Warmte (TVW) en de Lokale Energiestrategie (LES) op. Belangrijke bouwstenen voor de RES zijn de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 van de gemeente Hillegom en de uitgangspunten voor de Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte. Deze heeft de gemeenteraad van Hillegom op 25 maart 2021 vastgesteld.

Het belangrijkste is dat we samen ontdekken hoe de energietransitie in de gemeente Hillegom mogelijk is en waar we rekening mee moeten houden in de uitvoering.