De Regionale Energiestrategie (RES)

In het landelijke Klimaatakkoord is bepaald dat iedere energieregio een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Holland Rijnland is de energieregio waar de gemeente Hillegom onderdeel van uitmaakt. Elke regio geeft in de RES aan hoe zij meehelpt om de doelen uit het Klimaatakkoord te bereiken. Binnen elke RES is het opwekken van wind- en zonne-energie op land heel belangrijk. In de RES staat hoeveel duurzame elektriciteit de regio in 2030 denkt te kunnen opwekken. Wij als gemeente Hillegom willen hieraan voldoen maar wel op zo’n manier, dat het niet ten koste gaat van ons karakteristieke landschap. Want daar zijn we zuinig op.

In de RES is ook gekeken naar onze warmtevraag en de beschikbaarheid van (duurzame) warmte in de regio in 2050. Dit onderdeel van de RES heet de Regionale Structuur Warmte (RSW). Het gaat hier vooral om de kansen en vragen voor de hele regio. Zo wordt er nagedacht over de ontwikkeling van een regionaal warmtenetwerk. In de Duin- en Bollenstreek zijn kansen voor geothermie (aardwarmte). Onderzocht wordt of – vooral in en rond Leiden - restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruikt kan worden.

De Transitievisie Warmte van Hillegom sluit aan bij deze regionale kansen en ontwikkelingen. Wij werken de RSW verder uit binnen/voor onze gemeente.

Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021 heeft de gemeente Hillegom de eerste versie van de RES (de RES 1.0) vastgesteld.