Voorwoord

Video

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Kijk hier het introductiefilmpje en ga daarna direct naar de samenvatting via de knop 'samenvatting' of begin met lezen van de gehele lokale energiestrategie via de knop 'inleiding'.

De lokale energiestrategie van Hillegom bestaat uit de volgende onderdelen

Samenvatting - Hier is de samenvatting van de hele lokale energiestrategie (LES) te lezen

Leeswijzer - Hier is te lezen hoe deze LES in elkaar zit.

Inleiding - Hier is te lezen waarom er een LES is gemaakt en welke overkoepelende nationale en wereldwijde afspraken hierin een rol spelen.

Route naar energieneutraal - Hierin is te lezen hoe de route naar een energieneutraal Hillegom er energetisch uitziet.

Energiestrategie - Hier is te lezen hoe de energiestrategie van Hillegom eruit ziet, welke randvoorwaarden daarvoor gelden, welke sporen er zijn, en wat we tot en na 2030 kunnen doen om de energietransitie mogelijk te maken.

Communicatie en participatie - Hierin is te lezen hoe de bewoners van de gemeente Hillegom betrokken worden in de energietransitie

Verdieping spoor 2: Warmte - Hierin is verdiepende informatie te vinden over spoor 2 over warmte van de energiestrategie. Daarin wordt dieper ingegaan op energiebesparing binnen de gebouwde omgeving. 

Verdieping spoor 3: Mobiliteit - Hierin is meer te lezen over duurzame mobiliteit. 

Verdieping spoor 4 en 5: Elektriciteit - Hierin is te lezen hoe het energiesysteem zich verander, hoe de elektriciteitsvraag zich ontwikkeld en hoeveel klein- en grootschalige opwek er nodig is om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen. Daarnaast wordt ook gekeken naar waar er ruimte is voor kleinschalige en grootschalige opwek van duurzame elektriciteit binnen de gemeente Hillegom en wat de impact van deze ontwikkeling is op het elektriciteitsnet.

Bijlagen - In deze bijlage is meer informatie te vinden over de verschillende technieken, overzichten van de ontwikkeling van de energievraag van warmte en het totale energieverbruik, hoe dit onderzoek is uitgevoerd, en wat de (door de gemeenteraad vastgestelde) uitgangspunten zijn voor de lokale energiestrategie.