Inleiding

Voor u ligt de Transitievisie Warmte van de gemeente Teylingen. In de periode van nu tot en met 2050 gaan we in Teylingen over van verwarmen met aardgas op verwarmen met duurzame warmtebronnen. Deze verandering wordt ook wel de ‘warmtetransitie’ genoemd. In deze Transitievisie Warmte leggen we uit hoe we dit in onze gemeente voor elkaar willen krijgen.

De Transitievisie Warmte is gemaakt in de periode augustus 2020 – juni 2021 samen met onder andere woningcorporatie Stek, netbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland. Ook onze inwoners, enkele bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht, advies gegeven en hun zorgen gedeeld. Zo hebben we samen de meeste logische route bedacht om al onze gebouwen -op langere termijn- te verwarmen zonder aardgas. Hierbij zijn we uitgegaan van de kennis van dit moment. Op deze manier komen we tot keuzes die passen bij onze inwoners, ondernemers en organisaties in het juiste tempo.