Koppelkansen mogelijk maken en gebruiken

De gemeente onderzoekt, daar waar zij een leidende rol heeft, samen met betrokkenen de kansen om werkzaamheden te combineren. Dit doen wij door netbeheerders, woningcorporaties, waterbedrijf en andere georganiseerde belanghebbenden met elkaar in contact te brengen over bepaalde vragen of gebieden. Denk aan het mogelijk maken van nieuwbouwlocaties, renovatie of vernieuwing van het maatschappelijk vastgoed of (her)inrichting van de openbare ruimte. Doel is om de efficiëntie van de warmtetransitie te vergroten. Daarnaast helpen wij deze sleutelpartijen waar mogelijk.